Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

05-05-2024

Modlitwa wstępna

Do odmawiania przez wszystkie dni nowenny

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności,
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Na fundamencie tych słów Świętego Pawła przez wieki budowałeś wokół siebie wspólnotę ludzi oddanych Bogu i bliźnim. Towarzyszyłeś Polsce w przełomowych momentach historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otuchy i nadziei. Pragniemy wraz z Tobą i Świętymi naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaski Ducha Świętego potrzebne w kształtowaniu solidarnego świata dla nas i przyszłych pokoleń. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo – módl się za nami
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający
Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany
Św. Andrzeju; z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
Św. Andrzeju, apostole Polesia
Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców
Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków
Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany
Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy
Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary
Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny
Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony
Św: Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski
Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny
Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli – uproś nam u Boga
Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali
Abyśmy Bogu wiernie służyli
Abyśmy Najświętszą Pannę Maryję jako Matkę miłowali
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili
Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
K. Módl się za nami święty Andrzeju
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw,
abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola,
Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Rozważania i prośby na poszczególne dni nowenny

Dzień pierwszy

O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Apostoł Narodów mówił: "A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było między wami rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli". Przy Twojej trumnie, Święty Andrzeju, modlili się wspólnie katolicy i prawosławni, widząc w Tobie apostoła Dobrej Nowiny, a nie doktryny. Łączył ich Jezus. Chcemy wierzyć, że podążanie drogą prawdy, dialogu i przebaczenia, którą wskazałeś swoim życiem i w godzinie śmierci, przyczyni się do naszego zbawienia i budowy lepszego świata na ziemi.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy dobrego Boga o dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Dzień drugi

Aby chrześcijanie byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Święty Jan Paweł II, papież z Polski, który był świadkiem powrotu Twoich relikwii do Polski, powiedział: "Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli- a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego Andrzeja Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan, ażeby >>byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie<<".
Przez Twoje wstawiennictwo, święty Andrzeju, módlmy się wraz z Janem Pawłem II o pragnienie pełnej jedności w sercach chrześcijan, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Dzień trzeci

O dar pokoju społecznego
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Swoją misyjną posługę kapłańską sprawowałeś dla ludzi żyjących na peryferiach społecznych, walcząc o zbawienie ich dusz z żarliwością i  gotowością oddania własnego życia. Bóg przyjął Twoją ofiarę krwi. Przyłączamy się do słów kardynała Augusta Hlonda, niedługo po Twojej kanonizacji: "Za wzorem św. Andrzeja Boboli powinniśmy pracę dla jedności Kościoła poprzeć walnie, szczerze, bez lęku, bez pogłębienia nieporozumień obrządkowych, bez spychania tego wielkiego zagadnienia na tory współzawodnictwa o prestiż i wpływy". Módlmy się o pokój społeczny, upragniony przez wszystkich ludzi dobrej woli.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Dzień czwarty

O łaski Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi". Musiałeś przejść przez wiele trudnych doświadczeń, by uporządkować swoje życie, wielu lat potrzebowałeś, by utemperować wybuchowy charakter. Godzinami klęczałeś przed Najświętszym Sakramentem, adorując Boga.
Przez wstawiennictwo Apostoła Polesia prosimy Cię, Panie, o łaskę Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach i wszędzie tam, dokąd zostaniemy posłani.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Dzień piąty

Abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności
Jako prawdziwy uczeń Jezusa, żyłeś słowami: "Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie". Powodowany miłością niosłeś za życia światło Chrystusa bogatym i ubogim, wykształconym i prostym, nie zważając na okoliczności. Po śmierci wstawiałeś się za tymi, którzy prosili Cię o potrzebne łaski, bez względu na ich pochodzenie, wyznawaną religię czy narodowość. Przez Twoje orędownictwo uchroniłeś wielu ludzi przed zarazą, wielu też odzyskało życie i zdrowie.
Módlmy się, abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Dzień szósty

O dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie podziałów i szacunek dla poprzedników
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności,
W czasach zaborów krążyła Twoja przepowiednia, że Polska odzyska niepodległość po wielkiej wojnie. Łączyła ona Polaków, dając zniewolonym ludziom nadzieję na odrodzenie. Naucz nas z miłością traktować bliźnich i otwierać się na wspólnotę, przezwyciężając pokusę egoizmu, w duchu napomnienia Apostoła Narodów: "abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości".
Prosimy Cię, Boże Wszechmogący o dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie wszelakich podziałów i szacunek dla dokonań naszych poprzedników.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 

Dzień siódmy

O radość życia wiecznego dla tych, którzy budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
"Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój". Twoją kanonizację i powrót relikwii do ojczyzny w przededniu drugiej wojny światowej świętowano w Polsce i Europie. W uroczystościach religijnych uczestniczyły miliony zwykłych mieszkańców oraz rządzący - wszyscy złączeni nadzieją na Twoją pomoc w trudnym czasie. Przez Twoje wstawiennictwo modlimy się do Boga, by natchnął nas duchem służby i odpowiedzialności za losy ludzkiej rodziny i pragnieniem dobra dla wszystkich Rodaków. Módlmy się o radość życia wiecznego dla tych, którzy z oddaniem budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 

Dzień ósmy

O łaskę dawania własnym życiem świadectwa wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowanie jedności
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
To Ty zainicjowałeś oddawanie czci Maryi jako Królowej Polski w tekście ślubów króla Jana Kazimierza, do których odwoływał się Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Byłeś wierny poleceniu Królowej Ziemi i Nieba: "Czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie". Prosimy, by Bogurodzica pomogła nawracać nasze serca do Jezusa i tworzyć apostolską wspólnotę ducha.
Módlmy się, abyśmy własnym życiem dawali świadectwo wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowaniu jedności.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty

O dar jedności i pokoju oraz zjednoczenie Kościoła
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Papież Franciszek, Twój brat w Towarzystwie Jezusowym, wypowiedział słowa: "Św. Andrzej, kapłan, jezuita, męczennik, jeden z patronów Polski to wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawiennictwo u Boga wyjedna Kościołowi dar jedności i pokoju". Z wdzięcznością przyjmujemy te słowa i z pokorą pragniemy otwierać nasze serca na innych, poszukiwać dróg porozumienia ze wszystkimi, aby żaden człowiek nie pozostał poza ludzką wspólnotą. Módlmy się o mądrość, odwagę i wytrwałość dla wszystkich, którzy dążą do budowania więzi między ludźmi i narodami na większą chwałę Bożą.
Módl się wraz z nami, święty Andrzeju, o dary Ducha Świętego, które poprowadzą nas do jedności i pokoju oraz zjednoczenia Kościoła.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Zobacz pozostałe aktualności