Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Grupy

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota której członkowie (tercjarze) żyjąc w stanie świeckim realizują powołanie do świętości, przez życie Ewangelią, za przykładem św. Franciszka z Asyżu w ramach swoich obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych. Spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego odbywają się w III niedzielę miesiąca o 14.00 na probostwie.

więcej »

Katecheza dorosłych

Katecheza dorosłych to wspólne pochylenie się na tajemnicami wiary, problemami moralnymi, zagadnieniami duchowymi. Spotkania katechezy dorosłych odbywają się zasadniczo w III wtorki miesiąca o 18.45 w piwnicach probostwa.

więcej »

Ministranci

Wspólnota Służby Liturgicznej w naszej parafii liczy 11 ministrantów. Tu nikt się nie nudzi. Zapraszamy, by dowiedzieć się o nas czegoś więcej...

więcej »

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Charytatywny istnieje w naszej parafii od początku jej istnienia. Zespół charytatywną włącza się w akcje przygotowywania paczek świątecznych dla osób chory i starszych, zbiórek żywności oraz zbiórki pieniężne na cele charytatywne. Zespół charytatywny odwiedza również osoby chore i samotne. Zapraszamy wszystkich chętnych do posługi Caritas!

więcej »

Redakcja gazetki parafialnej "Wspólnota"

Pierwszy numer naszej gazetki parafialnej pt. "Parafia św. Andrzeja Boboli" ukazał się w 16 października 1994; po trzech miesiącach pismo przyjęło nazwę "Wspólnota". Dotychczas ukazało się ponad 1000 numerów (grudzień 2017). Spotkania redakcji odbywają się zasadniczo w II wtorki miesiąca o 18.45 na probostwie.

więcej »

Rodzina Szensztacka

Celem Ruchu Szensztackiego jest odnowa świata w Chrystusie przez Maryję Matkę Trzykroć Przedziwną. U podstaw ruchu znajduje się „przymierze miłości” z Maryją, zawarte przez pierwsze pokolenie członków w dniu 18.X.1914 roku w kaplicy w Szensztat k. Koblencji w Niemczech. Msza święta w intencji czcicieli MB Trzykroćprzedziwnej odprawiana jest 18. każdego miesiąca.

więcej »

Ruch Światło-Życie (oaza młodzieżowa)

Wspólnota młodzieżowa w naszej parafii spotyka się w piątki w godz. 18.00 - 21.00. Zapraszamy młodzież radosną, ciekawą świata i Boga, otwartą na dyskusję, nowe pomysły, drugiego człowieka i Jezusa...

więcej »

Rycerze Świętego Franciszka

Najmłodszą grupą wiekową FZŚ gromadzącą dzieci od lat 8 do 15 to tzw. Rycerze św. Franciszka. Są oni zorganizowani według międzynarodowych zasad metodycznych tzw. Karty Rycerzy św. Franciszka i podlegają opiece miejscowej wspólnoty. Spotkania Rycerzy św. Franciszka odbywają się w soboty o 10.00 na probostwie.

więcej »

Schola parafialna

Schola parafialna to grupa dzieci pragnąca wielbić Pana Boga śpiewem. Schola uświetnia swym śpiewem niedzielną Mszę świętą o g. 10.30. Spotkania scholi odbywają się w soboty o 9.00.

więcej »

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

więcej »