Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Franciszkański Zakon Świeckich

Spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego odbywają się zasadniczo w III niedzielę miesiąca o 14.00 na probostwie.

Franciszkański Zakon Świeckich zwany również: Trzecim Zakonem Franciszkańskim – OFS Ordo Franciscanus Saecularis. Trzeci zakon św. Franciszka z Asyżu nazywany przez swojego założyciela „Braćmi i Siostrami od Pokuty” powstał w 1221 roku. Wtedy ten pokorny, cierpliwy, i ubogi święty starając się wyjść naprzeciw palącym potrzebom Kościoła a zwłaszcza ludzi świeckich żyjących we wspólnotach rodzinnych zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelicznymi przyjmując formę życia w stowarzyszeniu świeckim (braterskiej wspólnocie).

Franciszkański Zakon Świeckich jest zakonem dla ludzi żyjących w świecie. Franciszkański, bo oparty na regule i duchowości Świętego Franciszka z Asyżu. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich. Starając się pogodzić powołanie zakonne z życiem świeckim umożliwił jednak wielu ludziom realizację powołania franciszkańskiego.

W Polsce

Powstanie pierwszych wspólnot III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich datuje się na okres po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w 1236 roku i do Krakowa w 1237 roku. Po okresie prężnego rozwoju dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Wówczas zakon przezywał poważny kryzys. Prężnie działający ośrodek na Górze św. Anny idąc dalej ze swoją duchowością rozwijał się w zależności od sytuacji politycznej, przeżywając okresy wzlotów, które powodowały rozwój i ekspansję na Śląsku, sekularyzacja zahamowała nieco tą ekspansję.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ), nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej blisko 27 lat temu przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ (KG). Wówczas to zakon z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich, posiada on swoje własne struktury organizacyjne i formacyjne asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu OFM sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo” (kan. 303).

Reguła

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
  • oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Na Śląsku

Obecnie wspólnoty FZŚ rozsiane są na terenie całej Polski, zorganizowane są na terenie parafii prowadzonych przez franciszkanów i księży diecezjalnych. Podzielone są na 16 regionów, które zasadniczo pokrywają się z metropoliami i diecezjami w których około 17 tysięcy członków skupionych jest w blisko 600 wspólnotach. Najwięcej wspólnot jest na Górnym Śląsku (przy parafiach), na Opolszczyźnie a także w archidiecezjach krakowskiej i przemyskiej. W regionie katowickim działa obecnie 22 sekcji (wspólnot) od Sosnowca poprzez Katowice aż po diecezję bielsko-żywiecką. Śląscy Tercjarze wydają periodyk Pokój i Dobro na Górnym Śląsku.

Źródło: encyklo.pl

W naszej parafii Franciszkański Zakon Świeckich został utworzony w czerwcu 1938 roku.

Kronika wydarzeń

Droga Krzyżowa na kalwarii panewnickiej - 16.03.2019

Wyjazd szlakiem szopek bożonarodzeniowych - 5.01.2019

Pielgrzymka FZŚ do Zagłębia - 22.09.2018

Droga Krzyżowa na Kalwarii Panewnickiej - 10.03.2018

80 lecie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w naszej parafii - 11.2017